2 (2).jpg
 • הבניין בן 8 קומות מעל פני הקרקע ובנוסף 2 קומות מרתף חניה.

 • קומת הקרקע כוללת לובאים וחדרים טכניים וכן 5 דירות גן.

 • קומה טיפוסית כוללת 6 דירות – 2 הפונות לרחוב אוסטרובסקי (צפונה), 2 ערפיות (דרומה) ו-2 הפונות מערבה.

 • קומת הפנטהאוזים כוללת 4 פנטהאוזים. שניים חזיתיים אשר שייכים לבעלי דירות בבניין (ועל כן אינם למכירה) ו-2 עורפיים השייכים ליזם.

 • לכל הדירות מרפסת שמש, חניה תת קרקעית (ללא מכפילים !) וכמובן ממ"ד. לדירות הגדולות חניה כפולה.

 • כאמור לעיל, נתקבלה החלטת ועדה המאשרת את התכנון.

 • התכנון כפוף לאישורם של כלל הגורמים המקצועיים (כיבוי אש, הג"א, תאגיד המים והביוב, חברת החשמל וכו').

 • היתר בניה צפוי במהלך 2022 אך דבר זה כפוף להליכי התכנון וההליכים המשפטיים.

       על הפרויקט:

 • הפרויקט כולל הקמת 45 דירות חדשות מתוכן 27 דירות למכירה (היתר שייכות לבעלי הדירות בבניין הקיים).

 • בניה חדשה לגמרי על פי כל התקנות והסטנדרטים העדכניים, כולל תקנים מחמירים בתחום הבניה הירוקה ועוד.

 • בבניין מעליות משוכללות ומהירות, שתי קומות חניון תת קרקעי ללא מכפילי חניה, מבואה מפוארת, מפרט טכני עשיר ומפנק.

 • רחוב אוסטרובסקי נהנה ממיקום יוצא דופן – הוא סמוך לרחוב אחוזה ולמרכז העיר

 • רחוב שקט, שממנו קיימת יציאה נוחה ומהירה גם לכביש 531 ודרכו לכל הכבישים הראשיים סביב העיר

 • הפרויקט ממוקם באזור של בניה נמוכה – מעבר לרחוב נמצא תיכון אוסטרובסקי ומדרום לפרויקט רחוב של בתים צמודי קרקע ומבוקשים.

 • הפרויקט ילווה מרגע קבלת היתר הבניה על ידי גוף פיננסי ישראלי מוביל שיעמיד בטוחות וערבויות לכל הרוכשים

 • התקדמות הפרויקט תפוקח ותלווה על ידי משרד "ספקטור שמאים"

 

החלה המכירה, לפרטים חייגו 0733744523

פעם אחת כמו שצריך שקוף.png
 • Facebook
 • Instagram
 • Yelp